March 27, 2019 |

Modernien kyberuhkien torjuminen edellyttää jatkuvaa reagointia

F-Securen arvion mukaan yritykset investoivat liian vähän reagointikykyyn kyberuhkiin varautuessaan

Helsinki – 27. maaliskuuta 2019: Kyberuhkien jatkuva kehitys edellyttää muutoksia menetelmiin, joilla yritykset pyrkivät ehkäisemään niiden aiheuttamia bisnesvaikutuksia. Tämän trendin tunnistaa myös suomalainen tietoturvayhtiö F-Secure, joka kehottaa yrityksiä panostamaan entistä voimakkaammin sekä tietomurtoihin varautumiseen että tehokkaisiin suojausmenetelmiin, jotka sisältävät sopivan sekoituksen ihmisosaamista, tietoturvaprosesseja ja -teknologiaa.

“Tietomurtoyritykset ovat arkipäivää useissa yrityksissä. Kysymys ei ole enää siitä, kohdistuuko yritykseen tietomurto, vaan siitä, milloin se tapahtuu. Näin ollen yritysten tulisi muuttaa tietoturvaa koskevaa ajattelutapaansa”, sanoo F-Securen Countercept Managing Director Tim Orchard.

Taannoin julkaistun tutkimuksen mukaan yksi yritysten tietoturvan keskeisistä puutteista on vähäiset investoinnit tehokkaisiin reagointikeinoihin. F-Securen viime vuonna ostaman MWR Securityn tekemään tutkimukseen vastanneista yrityksistä 44 prosenttia sanoi sijoittaneensa vähemmän reagointikykyyn kuin uhkien ennakointiin, torjuntaan tai tunnistamiseen. Vain 12 prosenttia sanoi, että reagoinnilla on korkeampi prioriteetti kuin muilla tietoturvatoimilla.

Jatkuva reagointi on tietoturva-asioissa yleistyvä toimintamalli, jonka tarkoitus on tehostaa uhkiin reagointia. Mallin keskeisenä ajatuksena on saada oikeat ihmiset oikeaan paikkaan oikealla hetkellä, ja varustaa heidät tiedoilla, joita he tarvitsevat ottaakseen tilanteen haltuun. Malli yhdistää ihmisten osaamisen, uhkakontekstit ja uhkien hallinnan yhdeksi, joustavaksi prosessiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksi tiimi, jossa on mukana uhanmetsästäjiä, nopean reagoinnin toimijoita, ylläpitäjiä ja muita tarvittavia ihmisiä, voi aktiivisesti tunnistaa ja korjata potentiaaliset ongelmat ennen kuin ne eskaloituvat.

“Yritykseltä täytyy löytyä välineet ja menetelmät, joilla voi nopeasti tunnistaa ja pysäyttää hyökkäykset jo niiden käynnistyessä. Näin yritys saa lisää aikaa kokonaiskuvan selvittämiseen: miten hyökkääjät ovat päässeet sisään ja miten he liikkuvat verkossasi. Välineiden täytyy olla niin hienostuneita, etteivät ne varoita hyökkääjiä siitä, että olet päässyt heidän jäljilleen. Heidät pitää saada häädettyä kaikki kerralla. On tärkeää, että suojausmenetelmiä käyttävät osaavat ihmiset, tai ne ovat hyödyttömiä”, alleviivaa Orchard.

MDR eli Managed Detection & Response tunnistaa kyvykkäimmätkin hyökkääjät

Gartnerin julkaiseman Answers to Questions About 3 Emerging Security Technologies for Midsize Enterprises* -raportin mukaan MDR tarkoittaa ”kokeneiden silmäparien vuokraamista” tunnistamaan tapaukset, jotka muuten jäisivät huomaamatta. Kyse on siitä, että löydetään ne 10 % uhkista, jotka onnistuvat läpäisemään palomuurin ja muut tietoturvaratkaisut.

MDR-ratkaisut tarjoavat usein ympärivuorokautista uhkien monitorointia, niiden tunnistamista sekä reagointipalveluja, jotka hyödyntävät kehittynyttä analytiikkaa ja tekoälyä organisaatioiden suojaamisessa. MDR-palveluntarjoajat hyödyntävät usein sensoreita, jotka voivat sijaita esimerkiksi päätelaitteessa tai verkossa, ja keräävät niiden avulla dataa asiakkaan järjestelmistä. Mahdollinen hyökkäys tunnistetaan dataa analysoimalla, ja asiakas saa tästä tiedon.

Kun hyökkäys on tunnistettu, asiakas voi reagoida itse, tai kutsua apuun ulkoisen reagointitiimin toimintamalleineen, jotka voivat sisältää joko paikan päällä tai verkon yli tehtäviä tutkimuksia sekä ohjeistuksen, miten ongelmaan tulee reagoida teknisesti. Parhaimmassa tapauksessa vastatoimiksi riittää saastuneiden kohteiden eristäminen EDR-ratkaisujen tai palomuurin avulla.

Tehokkaat ratkaisut voivat tehdä paljon enemmän. Kun reagointi ymmärretään jatkuvaksi toimenpiteeksi, tiimin jäsenet ovat jatkuvassa yhteydessä ja yhteistyössä keskenään, ja voivat yhdessä tutkia eri puolilla infrastruktuuria tapahtuvia tapauksia. MDR-ratkaisut voivat auttaa prosessissa ja antaa puolustajille tarvittavan edun, jonka ansiosta ne voivat pysäyttää ja lopulta poistaa hyökkääjän järjestelmästä.

”Tärkeintä on löytää tasapainossa oleva MDR-ratkaisu riippumatta siitä, toteutetaanko se sisäisesti vai ulkoistettuna palveluna. Meidän lähestymistapamme on yrittää saada asiakkaat asennoitumaan niin, että murto on jo tapahtunut, minkä jälkeen autamme heitä metsästämään hyökkääjät. Kun tämän tekee oikein, saadaan hyökkääjät pysäytettyä jo ensimmäisellä yrityksellä, ja he eivät enää yritä uudelleen”, Orchard sanoo.

Lisätietoja jatkuvasta reagoinnista on luettavissa F-Securen blogista.

*Lähde: Gartner, Answers to Questions About 3 Emerging Security Technologies for Midsize Enterprises, James Browning, 25 February 2019.

F-Secure lyhyesti

F-Secure on johtava kyberturvallisuusyhtiö, joka on kolmen vuosikymmenen ajan edistänyt kyberturvallisuuden innovaatioita. F-Securella on ensiluokkainen kokemus päätelaitteiden suojaamisesta sekä hyökkäysten tunnistamisesta ja niihin vastaamisesta. F-Secure suojaa ratkaisuillaan yrityksiä ja kuluttajia niin kehittyneiltä kyberhyökkäyksiltä ja tietomurroilta kuin laajalle levinneiltä kiristyshaittaohjelmien tartunnoilta. F-Securen turvallisuusasiantuntijat ovat osallistuneet useampaan eurooppalaiseen kyberrikoksen tutkintaan kuin yhdenkään muun markkinoilla toimivan yrityksen. F-Securen tuotteita myyvät maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria ja tuhannet jälleenmyyjät.

Vuonna 1988 perustettu F-Secure on listattu NASDAQ OMX Helsinki Ltd:ssä.

f-secure.com | twitter.com/fsecure | facebook.com/f-secure

 

Social Media
Lehdistöarkistot
Valitse vuosi

Uusimmat lehdistötiedotteet

May 12, 2020

F-Securelle toisesta MITRE ATT&CK arvioinnista huipputulos

F-Securen kattavuus, perinpohjainen näkökyky sekä tarkkuus nostavat sen tunnistus- ja vastausominaisuudet toimialan parhaiden joukkoon. Kyberturvallisuusratkaisujen toimittaja F-Secure on saanut toisen MITRE ATT&CK® ‑arvioinnin. F-Secure kykenee suojaamaan kohdistettujen hyökkäysten erilaisilta taktiikoilta, tekniikoilta ja toimenpiteiltä (TTT) kokonaisvaltaisesti ja myös varustaa puolustuksen nopeasti aktiivisella tekoälyllä, joka auttaa reagoimaan hyökkäystilanteissa. Tämä vahvistaa yrityksen havaitsemis- ja vastausominaisuuksia toimialan parhaina. F-Securen […]

April 10, 2020

Arvostettu Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Vulnerability Assessment tunnustus F-Securelle

F-Secure on ylpeä helmikuussa saamastaan Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Vulnerability Assessment kunniamaininnasta. Gartner Peer Insights Customers’ Choice valinta perustuu ammattikäyttäjiltä saatuun palautteeseen ja luokituksiin. Näillä loppukäyttäjillä on kokemusta tuotteen tai palvelun ostamisesta, käyttöönotosta ja/tai käytöstä. — Helmikuun 2020 Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Vulnerability Assessment tunnustus vahvistaa sen, miten merkittävä haavoittuvuuksien hallintaan […]

March 24, 2020

Internetissä on haastavaa tunnistaa rikoksen tunnusmerkkejä

Nettikäyttäjä ei yleensä tunnista olevansa rikoksen uhri, kun hän kohtaa vääryyttä sosiaalisessa mediassa. Internetin nopea kehitys ja digitalisaatio ovat tarjonneet uusia arkea helpottavia palveluita sekä mahdollisuuksia kohdata muita ihmisiä. Samalla kehitys on tuonut mukanaan monia lieveilmiöitä kuten nettikiusaamista, nettihäirintää ja nettirikollisuutta. Erityisen haastavaksi tilanteen tekee se, että asiantuntevaa neuvontaa ongelmatilanteissa on hankala saada. Kotimainen Someturva-palvelu […]

March 4, 2020

Kyberhyökkäykset ja kiristyshaittaohjelmat riesana vuonna 2019

Uudesta F-Securen raportista ilmenee, että kiristyshaittaohjelmat ovat entistä haastavampia, mutta syitä optimismiinkin löytyy.  Kyberrikollisten hyökkäysten tulva jatkui vuonna 2019 erityisesti tartunnan saaneiden IoT-laitteiden bottiverkkojen ja Eternal Blue ‑haavoittuvuuden kautta. Kyberturvallisuusratkaisujen toimittajan F-Securen uudesta Attack Landscape H2 2019 -raportista on todettavissa hyökkäysliikenteen kasvaneen vuonna 2019 huomattavasti aiempia vuosia enemmän. F-Securen maailmanlaajuinen honeypot-verkosto kirjasi 2,8 miljardia hyökkäystä […]

%d bloggers like this: